De zienswijze bewoners bestemmingsplan hoofdweg 1247 in het kort. 10 maart 2021

- De bewoners aan het Kreilerhof zijn niet tegen de woningbouw van de 23 woningen, maar maken voornamelijk bezwaar tegen in en uitrit naar nieuwe woningen via de Kreilerhof.

- De bijlagen bij de toelichting van de gemeente ontbraken.

- Externe veiligheid blijkt niet in orde wat betreft risico plasbrand tankstation Shell

- Verkeer en parkeren wordt afgewikkeld via het Kreilerhof wat door het wegontwerp ongeschikt is, oa. door het ontbreken van trottoirs.

- De bewoners stellen voor om de huidige in en uitrit van de voormalige firma Langekamp en van der Steen aan de Zuiderdreef te gebruiken overeenkomstig de vaststelling in het bestemmingsplan.

Zie gehele zienswijze.