Haarlemmermeer energieverbruik steeds hoger.

Toch wil de Wethouder John Nederstigt dat de gemeente Haarlemmermeer in 2040 energieleverend zal zijn. Dat wil zeggen dat ze dan meer duurzame energie opwekken dan er wordt verbruikt. Haarlemmermeer kent tal van initiatieven en activiteiten om het energieverbruik terug te dringen of duurzame energie op te wekken. Zo zijn er grote stappen genomen volgens de Hr. Nederstigt.

Het Solarpark De Groene Hoek

Geopend in 2018 met een grootte van 25 hectare. Maar één hectare stroom zegt mij niet zo veel over de stroomopbrengst van het park. Voor de goede orde, het eerste opgelverde deel van het park heeft een vermogen van 15MW/p met een opbrengst van ca 15mln kW pj gelijk aan het verbruik van ca 4500 huishoudens (HH). Momenteel wordt er gewerkt aan een uitbreiding op de resterende 25 hectare met een vermogen van 18MW/h goed voor 5200HH. Totale opbrengst ca 29 mln kWh.

Opgewekte stroom,gaat regelrecht naar datacenters.

Opmerkelijk is wel, dat geen enkel huis in de polder ook maar iets krijgt van de opgewekte stroom, die gaat namelijk regelrecht naar de industrie en datacenters om economische reden. Met Liander wordt onderzocht naar mogelijkheden van thuis- en/of buurtbatterij, waar het teveel aan opgewekte zonne-energie kan worden opgeslagen.

Door de nabijheid van de luchthaven en het restrictieve beleid van de provincie zijn windmolens niet overal mogelijk. Maar in 2016 was de jaaropbrengst toch een kleine 24.500 MWh en daarmee kregen zo’n 7.200 woningen stroom. Ook die stroom gaat rechtstreeks naar de industrie en datacenters. Volgens de Hr. Nederstigt staan we bij de energietransitie voor veel uitdagingen.

Duurzaam energiesysteem niet voor de burger

Kans om een duurzaam energiesysteem te ontwikkelen, dat onder andere zorgt voor een comfortabel huis en mobiliteit, maar die ook gezonde leefomgeving in stand houdt. Mooi gezegd, maar de transitie moet ook efficiënt en betaalbaar zijn Het kan niet zo zijn, dat de te verwachte zeer hoge gasprijs in combi met hoge transitiekosten gaat bepalen of wij stroom moeten gaan gebruiken die wordt opgewekt door gasgestookte centrales. Immers het is voorlopig nog een illusie dat alle stroom duurzaam via zon en wind kan worden opgewekt.