Corona gevaccineerd en ongevaccineerd

In middels zijn er in NL per 12 sept 2021 ca 13mln personen gevaccineerd (83%) op een bevolking van 16 mln boven de 5 jaar. Van de 3 mln niet gevaccineerde zijn er ca 1 mln die om een of andere reden geen vaccinatie mogen of kunnen krijgen.  Van de rest ca 2mln ongevaccineerde zal ca 95% door natuurlijke immuniteit niet vatbaar zijn voor corona zoals ook vóór de landelijke vaccinatie het geval was.
Er blijven dan nog ca 20000 personen over die mogelijk corona zouden kunnen krijgen, maar met een IFR van 0.23%  is dat aantal nagenoeg te verwaarlozen.
Waarom dan nog al die wanhopige maatregelen worden genomen is mij een raadsel. Wie het weet mag het zeggen?