Close Hoofdmenu In het Nieuws Energie Klimaat Over Linquenda Links Fotografie

wijk linquenda

Klimaat

Mocht u tips, suggesties of opmerkingen hebben over deze website, dan kunt u die mailen aan info@linquenda.nl

Menu

Atmosfeer Aarde

Opwarming aarde

Klimaat verandering

Wereldwijde bedrijgingen

Klimaatbeleid Haarlemmermeer samenvatting

Klimaatbeleid Haarlemmermeer concept 2021 pdf

Klimaat en wetgeving

Klimaat beraad KNWA

Klimaatakkoord non-oplossing Clintel

Klimaatbeleid Nederland

Initiatief klimaatwet van GroenLinks

Nederlandse wetenschap overgeslagen

Klimaatdoelen IPCC en China 2021


Atmosfeer Aarde

Volgens de NASA bestaat de atmosfeer of dampkring KMNI voor:

78% stikstof.
21% zuurstof.
1% edelgassen.
0.25% waterdamp
0,028% CO2 waarvan 96% door de natuur geproduceerd..

De natuur zelf produceert van die 0,028% ongeveer 96% 1.000.000 mld kg CO2 (koolstofdioxide). De overige 4% (ca 41.000 mld kg) wordt door de mens geproduceerd, d.w.z. 0,00152% CO2 van de gehele atmosfeer. De invloed van de mens blijkt dus zeer klein, voor Nederland wordt de wereldwijde bijdrage aan CO2 geschat op 0,4%, omgerekend van 0,00152%, dan is de bijdrage  ca 0,0006%. Overigens is de kleine hoeveelheid van CO2 zeer belangrijkrijk voor leven op aarde, zowel voor de mens in combinatie met zuurstof als voor de natuur.
.
Note: de getallen over uitstoot CO2 zijn algemene aannames volgens berekeningen en modellen.  Niemand weet precies hoe het zit. Voor een groot deel  blijkt het vooral een raadsel waar al die CO2 blijft. Vrijwel zeker wordt veel CO2 opgenomen door de natuur, oceanen, woestijnen, bomen en planten.  Zie ook climategate  Opwarming Aarde

Opwarming aarde (juli 2019), of de opwarming onzin is weet eigenlijk niemand! Wat wel onzin is, dat wij van het gas af MOETEN. Volgens Jesse Klaver bestaat er een zogenaamd Eng BUITENLAND waarvan we niet afhankelijk mogen zijn.

Intussen zijn onder andere belangrijke nutsbedrijven, gas, OV, KLM, Vakantieparken etc. in buitenlandse handen en vertrekken giga bedrijven als Shell en Unilever naar de UK. Ook niet te vergeten energieslurpers als, Google, Microsoft, Twitter en Yara Nederland, een kunstmestfabriek met een gasverbruik van ca 2 mld m3 per jaar is in Noorse handen. Blijkbaar kan ons kleine landje niet zonder het buitenland en zij niet zonder Nederland.

 

Klimaatverandering

Uit alle verhalen over opwarming en klimaatverandering proef ik enige twijfel. we weten niet hoe onze complexe wereld er over 50 jaar uitziet! Ook het IPCC twijfelt over oorzaak opwarming aarde. Op pagina 7 van het ‘Summary for Policymakers’ (SFP) dat het IPCC in januari 2019 publiceerde staat, dat het ONWAARSCHIJNLIJK is dat antropogene emissies (inclusief broeikasgassen, aerosolen en hun precursoren) tot een verdere opwarming van meer dan 0,5 ° C leiden in de komende twee tot drie decennia, zie onderstaande (Google) vertaalde officiële pagina.Wat is er mis om even een stap op de plaats te maken.

Natuurlijk niet zo idioot als het kleine Nederland doet, inmiddels het domste jongetje van de hele wereld, maar ik denk meer aan realistisch verantwoorde en betaalbare oplossingen. Beperk in eerste instantie het verbruik de grootste industriële gasverbruikers en maak staffels van 1000 m3 tot 2500 m3 voor het verbruik door bewoners.

Hoe meer gas er wordt gebruikt des te duurder de gasprijs. Het is geen publiek geheim, dat de huidige oplossingen zoals warmtepompen, palletkachels en Ontwikkeling warmtebatterijen thans onvoldoende capaciteit bieden en niet bepaald duurzaam zijn voor de gemiddelde bewoner. Zoveel mogelijk huizen goed isoleren ligt meer voor de hand om uiteindelijk over ca 50 jaar te komen tot een verantwoorde energietransitie.

Verplaats bijvoorbeeld de YARA kunstmest fabriek naar de Noorse eigenaar in Noorwegen (Nederlands grootste verbruiker van gas ca 2 mld m3 pj gelijk aan het verbruik van 2 mln huishoudens) . Een land wat ten onrechte als zeer schoon wordt bejubeld, maar zelf niets of nauwelijks produceert, dan louter olie en gas.

Minder populaire maatregelen, maar toch....

- Exporteer minder bloemen, wel fraai, maar tuinders consumeren ca 3 mld m3 gas per jaar (geschat verbruik). Bloemen worden vaak al na een week weggegooid, dat kan toch een stuk minder.

Deze 2 maatregelen kunnen mogelijk voorkomen dat de infrastructuur niet ingrijpend behoeft te worden aangepast. Maar er zijn natuurlijk nog andere oplossingen te bedenken, denk hierbij vooral niet aan de drog bedenksels van VVD, D66 en GroenLinks .

 

Wereldwijde bedrijgingen

Echte wereldwijdde bedreigingen dan louter alleen de opwarming van de aarde en klimaathoax moet worden aangepakt.

Waar de mensheid wel iets aan kan doen, is de plastic soep in rivieren en oceanen te verkomen en op te ruimen. Ieder jaar komt er ca 10 mln. ton bij, dit wordt voor 100% veroorzaakt door de mens en zou prioriteit 1 moeten zijn om dumping te voorkomen en om het plastic te verwijderen. De verontreiniging van de oceanen heeft een negatieve invloed op de absorptie van CO2 door de oceanen. Oorlog voeren is moet worden voorkomen en overbevolking, voedsel en watervoorziening moet efficient worden gereguleerd. Het zijn allemaal bedreigingen die direct gerelateerd zijn aan onze samenleving en belangrijker zijn dan de huidige klimaathoax.