De stichting wijkraad Linquenda

 

 

De Stichting Wijkraad Linquenda heeft tot doel om zich in te zetten voor het welzijn van de bewoners van de wijk en zaken die binnen de wijk leven, zoals communiceren met gemeentelijke instanties, Politie en bewoners, toezicht op handhaving en onderhoud groenvoorziening, speelplaatsen, verbetering infrastructuur, het verstrekken van informatie over de wijk etc.

 

De Dorps en Wijkraden hebben slechts een adviserende functie, hoe dit precies is geregeld, is sinds 2009 vastgelegd in een convenant.

 

De wijkraad Linquenda bestaat tenminste uit 7 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Jaarlijks wordt er vanuit de gemeente een kleine subsidie toegekend, die afhankelijk is van bepaalde criteria.

 

De wijkraad handelt zelfstandig, neemt deel in de Dorpsraad Nieuw-Vennep , de commissie Groengroep, en zij overlegt met de Vennepse raden onderling inclusief de Wijkraad Getsewoud. In 2015 hebben de 3 Vennepse raden voor samenwerking een convenant afgesloten.

De dorpsraad is overkoepelend voor zaken, die gelden voor het hele dorp, dus dit kan ook gelden voor de wijk Linquenda.

Tevens is Wijkraad Linquenda actief lid van de het Bewonersplatform Langetermijn Luchtvaart die de vlieghinder van Schiphol zoveel mogelijk wil beperken en mogelijkhden onderzoeken voor uitbreiding Schiphol in zee.

 

De Wijk en Dorpsraden zijn officiŽle gesprekpartners voor gemeentelijke instanties en beschikken over de juiste ingangen om problemen of vernieuwingen aan te kaarten, ook worden de raden regelmatig op bijeenkomsten geÔnformeerd over de organisatie en status van projecten die spelen of gaan spelen.

 

De wijkraad Linquenda streeft er naar om per jaar enkele van te voren gedefinieerde doelstellingen te realiseren.

In principe houden alle leden van bestuur iedere 1e dinsdag van de maand (behalve augustus) een vergadering in het wijkgebouw gelegen aan de Oostmoor 52. De vergaderingen zijn altijd openbaar en toegankelijk voor iedereen, het is raadzaam om de datum van de vergadering vooraf te controleren via agenda op deze site.

 

De wijkraad streeft er naar dat Linquenda er netjes uitziet, zodat de wijk niet verpaupert, dit is niet alleen een zaak van de gemeente maar ook van de bewoners, onderhoud huizen, plaatsing schuttingen, afhandeling vuilnis, enz, doe dit zoveel mogelijk in overleg met de buren, zorg voor onderlinge eenheid!.

 

Namens het bestuur,

 

Wijkraad Linquenda.