Betrokken zaken voor de wijkraad, die spelen in en nabij Linquenda

 

 

 

 

Bewonersavonden

Jeugd

 

 

 

 

Waterbeleid

 

 

Geluidshinder Schiphol

Nieuw-Vennep Linquenda

gebiedsontwikkeling

Pompen of verzuipen

Antwoord College

Waterplan

Haarlemmermeer

 

 

Standpunt gem. Pilot 3b+

Standpunt wijkraad P3b+

Participatiegraad P3b+

Advies NNHS 8 okt 2013

OmgevingsRaadSchiphol 2015

Activiteiten VGP opgeschort per 8 juli 2015

 

Werkzaamheden in uw buurt

Aanvragen Linquenda Wijkbudgetten 2016

 

Hondenbeleid

Maaibeleid

Wijkfeest 2 juli

zie bij foto's

.

 

 

Zonering Venneperhout

Losloopgebieden

Brief raden NVennep

Antwoord gemeente

Hoe zit het nu 

Windpark H.meer zuid

Handhaving erfafscheiding

Afvalinzameling

Energie in de Hmeer

Situatie schets

Overeenkomst WPHZ

Klimaatbeleid tot 2020

Provincie versoepelt

Besluit provincie

TNO onderzoek 2015

Antwoord ILT pre-toets

Planning Provincie NH

Rapport Wind Energie

Inspreken bij prov.

Aanvraag afgewezen

Brief aan B&W

Antwoord

Inspreek sessie 20 jan 2011

 

 

 

 

Per mei 2016 pilot in Flats Linquenda naar nieuw afval systeem

 

Strooibeleid

 

 

Bewonersonderzoek 2010 Dorps en Wijkraden

Jaarverslagen

Vragen en advies

Antwoord

Strooikaart Linquenda 2016/2017

 

Bewonersonderzoek 2014

 

 

2007  2008  2009

2010  2011  2012

2013  2014 2015