Nieuwsmenu

 

De laatste Nieuwsbrief

 

 

Jaarverslag 2016

 

Aanvragen nieuwsbrief via

wijkraad@linquenda.nl

 

Storingen melden openbare buitenruimte

Jeugdoverlast melden: straatcoaches@haarlemmermeer.nl

 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsborrel 16 januari 2018

De stichting Wijkraad Linquenda nodigt alle bewoners van Linquenda uit om een toost uit de brengen op het nieuwe jaar.

 

U bent van harte welkom in het Wijkgebouw Linquenda, Oostmoor 52, op dinsdag 16 januari 2018 tussen 19.30 uur en 21.30 uur.

 

Tijdens deze Nieuwjaarsborrel kunnen we terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het komende jaar. Tevens kunt u kennis maken met het nieuwe bestuur.

 

Ook is er gelegenheid om u uitgebreid te informeren over de diverse activiteiten en zaken die spelen in de wijk.

 

Wij hopen u te ontmoeten op 16 januari 2018.

 

Namens het bestuur,

Wijkraad Linquenda

 

Biodiversiteit in de Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer wil meer biodiversiteit in de woonomgeving aanbrengen met planten en kleur.

Hiervoor is een project biodiversiteit opgestart dat verdeeld is in gebied Noord, Midden en Zuid. Voor Nieuw-Vennep is dat het wandelbos nabij de Kinderboerderij.

 

Biodiversiteit geeft de verscheidenheid aan van soorten en bosgemeenschappen.

Er wordt daarbij door deskundigen, samen met bewoners gekeken naar variatie in de flora en fauna, naar schuilplaatsen voor allerlei dieren (ook insecten) en naar voedsel, vocht en veiligheid voor alle in bomen, planten, bloemen en grassen levende wezens en wezentjes. Lees verder

 

Nieuwjaarsfik Jeugdland 13 januari 2018

LinquendaOp zaterdag 13 januari organiseert jeugdland NV van 18.00 uur tot 20.00 uur de Nieuwjaarsfik op Jeugdland Nieuw-Vennep. We gaan samen het nieuwe jaar vieren. We stoken een lekker warm kampvuur en er is patat, chocomel en broodjes met worst. Ook wordt er iets leuks en spannends voor de kinderen georganiseerd maar wat dat is blijft nog even geheim! De kinderen mogen een zaklamp meenemen, want dat hebben ze nodig!

 

Er is een groot kampvuur voor ouders en kinderen met:

 

Broodjes worst

Patat met mayo

Chocomel en koffie

Spannend spel (zaklamp mee)

Verlichte skelterbaan

Gratis toegang

 

Voor meer info zie www.jeugdland.net/nieuwvennep

 

 

Linquenda

 

Vuurdoorns Kalslagerring verwijderd!

LinquendaWellicht heeft u het al gezien, vanwege de vele klachten over lekke banden en vervelende stekels zijn alle vuurdoorns langs de hele Kalslagerring verwijderd. In eerste instantie is er zwarte grond gestort, die in het voorjaar van 2018 met gras wordt ingezaaid. De gemeente heeft toegezegd om samen met bewoners, scholen en de wijkraad middels informatie avonden bekeken zal worden hoe de borders verder kunnen worden voorzien van beplanting en onderhoud.

 

Drie plantenpotten hoek Kalslagerring/Westerdreef

LinquendaZoals u misschien hebt gezien, staan de drie plantenpotten aan het begin van de Kalslagerring bij de Westerdreef er niet al te florissant bij. Deze bakken zijn in 2009 door Ymere geschonken aan de wijk Linquenda.

Om de beplanting te verbeteren zal de Gemeente de inhoud van de potten verwijderen en een paar afwateringsgaten in de bodem laten boren voor een juiste voeding en om voldoende regenwater te kunnen opnemen. Daarna worden plantenpotten opnieuw gevuld met potgrond en b.v. winterviolen of een ander soort bloemen dat winterhard is.

Vervolgens zal wijkraad Linquenda het beheer van de planten en hun potten over nemen, zodat deze mooie plantenpotten weer tot hun recht zullen komen en de bewoners van Linquenda en vele anderen er met plezier naar kunnen kijken.

 

Bestuurswisseling wijkraad Linquenda per 1 december 2017.

Voorzitter Rob Hoogendoorn heeft per genoemde datum zijn functie overgedragen aan

 

Joop van der Burg,

e-mailadressen:

voorzitter@linquenda.nl

jc.vanderburg@ziggo.nl

 

 

Secretaris Agnes Holthuijsen-Standaar heeft per dezelfde datum het secretariaat overgedragen aan

 

Willemijn van Klingeren,

e-mailadressen:

secretaris@linquenda.nl

w.van.klingeren@ziggo.nl

info@linquenda.nl

wijkraad@linquenda.nl

 

Het postadres van wijkraad Linquenda is onveranderd: Oostmoor 52, 2151 PJ Nieuw-Vennep

 

Joop van der Burg en Willemijn van Klingeren hopen en vertrouwen op een prettige samenwerking en wensen een ieder fijne feestdagen en een bijzonder mooi Nieuwjaar.

 

Kerstboominzameling woensdag 10 januari 2018

Dit jaar organiseren wij de jaarlijkse kerstboominzameling weer op het parkeerterrein voor wijkgebouw Linquenda. Ieder kind dat meedoet mag in ieder geval een cadeautje uitzoeken. Daarnaast maak je nog kans op een extra prijs tijdens de loterij. Wij zorgen voor warme chocolademelk en wat lekkers. Ieder kind mag meedoen en ouders zijn natuurlijk ook welkom. Je kunt je kerstboom tussen 13:00 en 15:00 inleveren, hierna vindt de prijsuitreiking plaats.

 

Bouw begonnen nieuwe terminal A op Schiphol

Welkom aan boord! Na de ontvangst van vele prachtige ontwerpen, heeft Schiphol ervoor gekozen de nieuwe terminal te laten ontwerpen door KAAN Architecten. Dit ontwerp sluit aan bij het DNA van Schiphol.

"Het ontwerp integreert de nieuwe terminal volledig in de bestaande luchthaven," zegt President-directeur Jos Nijhuis van Schiphol. "In het ontwerp staat de passagier centraal. Dat past bij ons one-terminal-concept. De ruimte in de terminal is eenvoudig, wat bijdraagt het reisgemak. De elementen in het ontwerp passen bij het DNA van Schiphol. Het is praktisch, functioneel en sierlijk."

Bekijk hier alle beelden van de nieuwe terminal.

 

Ook is de sloop gestart van het oude Vracht gebouw 2 met het unieke hangende dak, dat plaats zal maken voor een nieuwe pier.

 

Door deze ontwikkelingen is het niet ondenkbaar dat de ook vlieghinder en verkeershinder na 2020 in de omgeving behoorlijk zullen toenemen, want stille vliegtuigen bestaan niet!

 

Sociale kaart Haarlemmermeer

Sociale kaart Haarlemmermeer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer (link is external) in samenwerking met vele instellingen en organisaties.

Op Sociale kaart Haarlemmermeer kunt u terecht voor vragen in het dagelijks leven over wonen, zorg, geld, werk, opleiding, vervoer, veiligheid, actief zijn en jeugd en gezin. Sociale kaart Haarlemmermeer helpt u bij het zoeken naar passende oplossingen voor uw eigen situatie.

 

Samen Vitaal

Inloopochtend: gezellig samen zijn, vanaf 3 oktober elke dinsdag van 10.30 13.30.

Warm welkom met koffie of thee, 45 minuten bewegen en een gezamenlijke lunch, totaal 3,50 p.p

Lokatie: Sportplaza, De Estafette, Helsinkilaan 1, 2152KG Nieuw-Vennep.

 

Voor meer informatie:

 

Annemieke Ebbers

0252 432666 / 06 5573 1107

Annemieke.ebber@sportfondsen.nl

 

Windpark definitief niet in Haarlemmermeer zuid

Er komt geen windmolenpark in Haarlemmermeer-Zuid. De Raad van State heeft op 30 augustus 2017 definitief een streep door het plan gehaald.

De Raad is het eens met de weigering van de provincie Noord-Holland om tien windturbines van 150 meter hoogte bij Abbenes te plaatsen. Dat bleek woensdag toen het hoger beroep van de Stichting Windpark Haarlemmermeer-Zuid en de gemeente Haarlemmermeer werd verworpen. De provincie wil niet aan het plan meewerken:

In het besluit van 17 november 2016 heeft het college van gedeputeerde staten zich op het standpunt gesteld dat in de voormalige Nationale Landschappen (Het Groene Hart) behoudenswaardige landschappelijke en cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Om die reden is ingevolge artikel 32, vierde lid, onder i, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) een windturbine niet toegestaan in een voormalig Nationaal Landschap.

"De windturbines hebben tot gevolg dat drie naderingsprocedures op de Kaagbaan () operationele beperkingen krijgen opgelegd. Deze beperkingen hebben een negatief gevolg voor de effectieve bruikbaarheid van deze procedures en doen afbreuk aan het gebruik van de luchthaven Schiphol. De oprichting van turbines met een hoogte van 116m+NAP doet verder afbreuk aan de geplande naderingsprocedures op GPS navigatie.

Daarbij is van belang dat verwacht wordt dat de door de provincie Noord-Holland beoogde hoeveelheid windenergie elders kan worden behaald door in herstructureringsgebieden windturbines te vergunnen. Zie gehele uitspraak

De dorps en wijkraden in Haarlemmermeer zuid zijn zeer verheugd over het oordeel van de Raad van State. We hopen dat we nog lang mogen genieten van een fraaie polder met een veilige aanvliegroute.

 

Inzamelproef Winst uit je afval

De KCA- wagen komt bij u langs. Breng hier uw Klein Chemisch Afval (zoals batterijen, spaarlampen en medicijnen), frituurvet in gesloten verpakking en kleine elektrische apparaten zoals een fhn.

Donderdag 14 september en 9 november van 10.45 tot 11.30 uur: Kalslagerring voor flat 600.

 

Vervoersplan 2018

Het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio (met oa Dhr. D. Reneman, (wethouder Haarlemmermeer) heeft als opdrachtgever van het openbaar vervoer in het concessiegebied Amstelland-Meerlanden de nieuwe concessie verleend aan Connexxion (Transdev). Deze nieuwe concessie gaat van start in december 2017 en heeft een looptijd van 10 jaar. Begin 2017 is gestart met de implementatie van het concessiebesluit.

De verbinding Getsewoud - Schiphol Plaza - Amsterdam Zuid wordt omgeklapt naar Amsterdam Centrum (Leidseplein) en gaat 24/7 rijden. De lijn wordt samengevoegd met de Amsterdam Airport Express en krijgt als lijnnummer 397

De 397 rijdt straks op werkdagen overdag 8 keer per uur en 's avonds 6 keer per uur. Ook in het weekend rijdt deze lijn straks 6 keer per uur overdag. De twee uurfrequentie geldt alleen 's nachts.

Voor Nieuw Vennep betekent dit, dat de lijn 310 helaas niet meer via het VUmc zal rijden en men zal moeten overstappen op Hoofddorp of Schiphol op de nieuwe lijn 341. Die neemt de route van de huidige lijn 310 over naar het VUmc en Amsterdam-Zuid.

 

Dorpsraad redt Dierenvreugd (Kinderboerderij)

Eieren zoeken en vogelhuisjes timmeren. Elke Venneper heeft dat gedaan en wil die beleving ook aan zijn kinderen en kleinkinderen doorgeven. Actieve vrijwilligers waren er wel, maar bestuursleden waren niet te vinden. Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep neemt de bestuurstaken op zich, waardoor de activiteiten op de Kinderboerderij voor de toekomst gewaarborgd zijn.

 

Driekwart van de burenruzies opgelost door Buurtbemiddeling

LinquendaIn 2016 heeft Buurtbemiddeling in 125 conflicten in Haarlemmermeer bemiddeld. Hiervan werd 69% opgelost na inmenging van Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling vergroot daarmee zowel het woonplezier van mensen als ook hun gevoel van veiligheid in eigen huis en buurt.

Buurtbemiddeling is inmiddels een beproefde methode en drijft grotendeels op de betrokken en deskundige inzet van vrijwilligers.

Buurtbemiddeling Haarlemmermeer is onderdeel van MeerWaarde.

 

Motie hobbelweg (verkeersdrempels)

LinquendaHet heeft even geduurd, maar de raad is thans genformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de inventarisatie van 'probleemdrempels'. Dit naar aanleiding van de motie 'Hobbel Weg' die door de raad op 19 maart 2015 is aangenomen. Aangegeven is dat wij een nader onderzoek zijn gestart naar de zogenaamde 'top 5' van de meest voorkomende meldingen. Zoals afgesproken geven wij u in deze brief de resultaten van dit onderzoek.

De top 5 bestond uit:

1. IJweg (Hoofddorp), tussen Leenderbos en Bennebroekerweg

2. IJweg (Zwanenburg), bij de Dennenlaan

3. Spieringweg (Zwaanshoek), ter hoogte van de tennisbaan

4. Rijshornstraat (Rijsenhout)

5. Hoofdweg-Westzijde (Nieuw-Vennep), bij de langzaam verkeersbrug naar de Guldenweg

 

Zie resultaten onderzoek

 

Uitvoering ervan zal nog wel een jaar duren, want er moet ook nog budget worden gevonden.

 

Wie ruimt de rotzooi op?

Linquenda, afgebrand huis, ruineZie voorbeeld hiernaast. Het is een aanfluiting voor Nieuw Vennep, dat zon rune al twee jaar kan bestaan. Als Vennepse raden hebben we zoals eerder gemeld een gezamenlijke brief naar het college gestuurd en voorgesteld om dergelijke aanzichten snel te verwijderen of aan te passen.

 

 

 

Burgers zijn thans al verplicht hun rommel op te ruimen, maar bedrijven kunnen kennelijk geoorloofd hun gang gaan. Zie hier het antwoord van de gemeente. Wordt vervolgd..

 

Maaibeleid reactie gemeente

Linquenda maaibeleid17 dorps- en wijkraden en de gemeente hebben op 24 januari 2017 samen gesproken over de bezuinigingen op het maaibeleid om extra middelen in te zetten voor beheer en onderhoud van verhardingen en welke alternatieven er mogelijk zijn.

Het plenaire gedeelte bestond uit inzicht geven in achtergronden en uitleg over wat de winst is bij minder maaien zoals meer biodiversiteit. Inmiddels wordt er een verfijningslag uitgevoerd en worden de dorps en wijkraden verder betrokken bij de uitwerking.

 

Er zullen regelmatig schouwen worden gehouden, waarin bewoners en raden hun opmerkingen kenbaar kunnen maken betreffende het afstemmen onderhoud en beheer. Dit past binnen de bestaande afspraken van het beheer kwaliteit plan uit 2009. Voor meer info,

zie: http://www.linquenda.nl/wijkraad/rubrieken.htm

 

 

Actuele Raadsstukken staan in iBabs

LinquendaDe raadsstukken zijn voor iedereen beschikbaar in het digitale systeem van de raad: iBabs.

Ibabs werkt op tablets (iPads en Android), desktop computers en laptops.

Voor tablets downloadt u de iBabs app.

 

Op computers en laptops gaat u naar www.ibabs.eu

Inloggen:

site: Haarlemmermeer

emailadres: burger (alleen "burger" , meer is niet nodig); wachtwoord: burger

 

In iBabs staan de actuele raadsstukken, ook moties en amendementen tijdens de vergadering .

Raadsstukken vindt u ook op www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad bij "raadsinformatie", daar is ook het archief van de raad. In de centrale hal van het raadhuis liggen stukken ter inzage en zijn afhaalexemplaren op papier.

 

Gebiedsontwikkeling & beheer Nieuw-Vennep

LinquendaMet deze kaarten zijn de gemeentelijke werkzaamheden in beeld gebracht die voor Nieuw-Vennep in 2016 staan gepland.

 

De Vennepse raden sturen 3 brieven naar de gemeente

De Vennepse Raden, Dorpsraad Nieuw-Vennep, wijkraad Getsewoud en wijkraad Linquenda, hebben de gemeenteraad en het College van Burgemeester en wethouders 3 brieven gestuurd De eerste brief gaat over een nijpend tekort aan recreatief groen door vertragingen in de aanleg van Park21.

Lees brief

 

De 2e brief gaat over het maaibeleid, zoals het nu wordt toegepast, het geeft de bewoners van Nieuw-Vennep gn leefbare en aangename woonomgeving. Lees brief

 

De 3e brief betreft 'Wie ruimt de rotzooi op' Onder dit motto hebben de Vennepse raden voorgesteld dat de herbestemming van vastgoed wordt opgenomen in de APV, zodat zakelijke eigenaren verplicht worden om ongebruikte, leegstaande of na brand verwoeste panden fatsoenlijk te beheren of te slopen en te zoeken naar een tijdelijke nieuwe bestemming. Lees brief

 

Meldingen openbare buitenruimten

Regelmatig worden wij gevraagd waar men terecht kan voor klachten over het onderhoud van de openbare buitenruimten, zoals kapotte lichtmasten, zwerfvuil, losliggende tegels etc.. Dit kan al jaren via de website van gemeente of telefonisch via het gratis nr 0900 1852 en al sinds 2012 via een eenvoudige APP voor android en apple. De APP voor android is te downloaden via android en voor apple via iphone

 

Juridisch spreekuur

Iedere donderdagavond van 19.00/20.00 uur GRATIS juridisch spreekuur.!

Mr N. D. Groenewoud zal U te woord staan in volgorde van binnenkomst.

Harmonieplein 41 Nieuw-Vennep .