Nieuwsmenu

 

De laatste Nieuwsbrief

 

 

Jaarverslag 2016

 

Aanvragen nieuwsbrief via

wijkraad@linquenda.nl

 

Storingen melden openbare buitenruimte

Jeugdoverlast melden: straatcoaches@haarlemmermeer.nl

 

 

Indianendag Jeugdland Nieuw-Vennep

Indianendag Jeugdland zaterdag 16 juni van 13.00 tot 16.30. Ook voor ouders.

Activiteiten:

Paardrijden, pijl en boog schieten, Indianentooi maken, pijl en boog maken, totempaal spel, rodeo paard, theater spektakel, schminken, patat en ijs.

 

Entree 2 euro en activiteitenstrippenkaart 1.50

 

Vuurdoorns Kalslagerring verwijderd!

LinquendaWellicht heeft u het al gezien, vanwege de vele klachten over lekke banden en vervelende stekels zijn alle vuurdoorns langs de hele Kalslagerring verwijderd. In eerste instantie is er zwarte grond gestort, die in het voorjaar van 2018 met gras wordt ingezaaid. De gemeente heeft toegezegd om samen met bewoners, scholen en de wijkraad middels informatie avonden bekeken zal worden hoe de borders verder kunnen worden voorzien van beplanting en onderhoud. 

 

Drie plantenpotten hoek Kalslagerring/Westerdreef

LinquendaZoals u misschien hebt gezien, staan de drie plantenpotten aan het begin van de Kalslagerring bij de Westerdreef er niet al te florissant bij. Deze bakken zijn in 2009 door Ymere geschonken aan de wijk Linquenda.

Om de beplanting te verbeteren zal de Gemeente de inhoud van de potten verwijderen en een paar afwateringsgaten in de bodem laten boren voor een juiste voeding en om voldoende regenwater te kunnen opnemen. Daarna worden plantenpotten opnieuw gevuld met potgrond en b.v. winterviolen of een ander soort bloemen dat winterhard is.

Vervolgens zal wijkraad Linquenda het beheer van de planten en hun potten over nemen, zodat deze mooie plantenpotten weer tot hun recht zullen komen en de bewoners van Linquenda en vele anderen er met plezier naar kunnen kijken.

 

Bestuurswisseling wijkraad Linquenda per 1 december 2017.

Voorzitter Rob Hoogendoorn heeft per genoemde datum zijn functie overgedragen aan

 

Joop van der Burg,

e-mailadressen:

voorzitter@linquenda.nl

jc.vanderburg@ziggo.nl

 

 

Secretaris Agnes Holthuijsen-Standaar heeft per dezelfde datum het secretariaat overgedragen aan

 

Willemijn van Klingeren,

e-mailadressen:

secretaris@linquenda.nl

w.van.klingeren@ziggo.nl

info@linquenda.nl

wijkraad@linquenda.nl

 

Het postadres van wijkraad Linquenda is onveranderd: Oostmoor 52, 2151 PJ Nieuw-Vennep

 

Joop van der Burg en Willemijn van Klingeren hopen en vertrouwen op een prettige samenwerking en wensen een ieder fijne feestdagen en een bijzonder mooi Nieuwjaar.

 

Bouw begonnen nieuwe terminal A op Schiphol

Welkom aan boord! Na de ontvangst van vele prachtige ontwerpen, heeft Schiphol ervoor gekozen de nieuwe terminal te laten ontwerpen door KAAN Architecten. “Dit ontwerp sluit aan bij het DNA van Schiphol.”

"Het ontwerp integreert de nieuwe terminal volledig in de bestaande luchthaven," zegt President-directeur Jos Nijhuis van Schiphol. "In het ontwerp staat de passagier centraal. Dat past bij ons one-terminal-concept. De ruimte in de terminal is eenvoudig, wat bijdraagt het reisgemak. De elementen in het ontwerp passen bij het DNA van Schiphol. Het is praktisch, functioneel en sierlijk."

Bekijk hier alle beelden van de nieuwe terminal.

 

Ook is de sloop gestart van het oude Vracht gebouw 2 met het unieke hangende dak, dat plaats zal maken voor een nieuwe pier.

 

Door deze ontwikkelingen is het niet ondenkbaar dat de ook vlieghinder en verkeershinder na 2020 in de omgeving behoorlijk zullen toenemen, want stille vliegtuigen bestaan niet!

 

Sociale kaart Haarlemmermeer

Sociale kaart Haarlemmermeer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer (link is external) in samenwerking met vele instellingen en organisaties.

Op Sociale kaart Haarlemmermeer kunt u terecht voor vragen in het dagelijks leven over wonen, zorg, geld, werk, opleiding, vervoer, veiligheid, actief zijn en jeugd en gezin. Sociale kaart Haarlemmermeer helpt u bij het zoeken naar passende oplossingen voor uw eigen situatie.

 

Samen Vitaal

Inloopochtend: gezellig samen zijn, vanaf 3 oktober elke dinsdag van 10.30 – 13.30.

Warm welkom met koffie of thee, 45 minuten bewegen en een gezamenlijke lunch, totaal € 3,50 p.p

Lokatie: Sportplaza, De Estafette, Helsinkilaan 1, 2152KG Nieuw-Vennep.

 

Voor meer informatie:

 

Annemieke Ebbers

0252 432666 / 06 5573 1107

Annemieke.ebber@sportfondsen.nl

 

Windpark definitief niet in Haarlemmermeer zuid

Er komt geen windmolenpark in Haarlemmermeer-Zuid. De Raad van State heeft op 30 augustus 2017 definitief een streep door het plan gehaald.

De Raad is het eens met de weigering van de provincie Noord-Holland om tien windturbines van 150 meter hoogte bij Abbenes te plaatsen. Dat bleek woensdag toen het hoger beroep van de Stichting Windpark Haarlemmermeer-Zuid en de gemeente Haarlemmermeer werd verworpen. De provincie wil niet aan het plan meewerken:

In het besluit van 17 november 2016 heeft het college van gedeputeerde staten zich op het standpunt gesteld dat in de voormalige Nationale Landschappen (Het Groene Hart) behoudenswaardige landschappelijke en cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Om die reden is ingevolge artikel 32, vierde lid, onder i, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) een windturbine niet toegestaan in een voormalig Nationaal Landschap.

"De windturbines hebben tot gevolg dat drie naderingsprocedures op de Kaagbaan (…) operationele beperkingen krijgen opgelegd. Deze beperkingen hebben een negatief gevolg voor de effectieve bruikbaarheid van deze procedures en doen afbreuk aan het gebruik van de luchthaven Schiphol. De oprichting van turbines met een hoogte van 116m+NAP doet verder afbreuk aan de geplande naderingsprocedures op GPS navigatie.

Daarbij is van belang dat verwacht wordt dat de door de provincie Noord-Holland beoogde hoeveelheid windenergie elders kan worden behaald door in herstructureringsgebieden windturbines te vergunnen.  Zie gehele uitspraak

De dorps en wijkraden in Haarlemmermeer zuid zijn zeer verheugd over het oordeel van de Raad van State. We hopen dat we nog lang mogen genieten van een fraaie polder met een veilige aanvliegroute.

 

Dorpsraad redt Dierenvreugd (Kinderboerderij)

Eieren zoeken en vogelhuisjes timmeren. Elke Venneper heeft dat gedaan en wil die beleving ook aan zijn kinderen en kleinkinderen doorgeven. Actieve vrijwilligers waren er wel, maar bestuursleden waren niet te vinden. Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep neemt de bestuurstaken op zich, waardoor de activiteiten op de Kinderboerderij voor de toekomst gewaarborgd zijn.

 

Driekwart van de burenruzies opgelost door Buurtbemiddeling

LinquendaIn 2016 heeft Buurtbemiddeling in 125 conflicten in Haarlemmermeer bemiddeld. Hiervan werd 69% opgelost na inmenging van Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling vergroot daarmee zowel het woonplezier van mensen als ook hun gevoel van veiligheid in eigen huis en buurt.

Buurtbemiddeling is inmiddels een beproefde methode en drijft grotendeels op de betrokken en deskundige inzet van vrijwilligers.

Buurtbemiddeling Haarlemmermeer is onderdeel van MeerWaarde.

 

Motie hobbelweg (verkeersdrempels)

LinquendaHet heeft even geduurd, maar de raad is thans geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de inventarisatie van 'probleemdrempels'. Dit naar aanleiding van de motie 'Hobbel Weg' die door de raad op 19 maart 2015 is aangenomen. Aangegeven is dat wij een nader onderzoek zijn gestart naar de zogenaamde 'top 5' van de meest voorkomende meldingen. Zoals afgesproken geven wij u in deze brief de resultaten van dit onderzoek.

De top 5 bestond uit:

1. IJweg (Hoofddorp), tussen Leenderbos en Bennebroekerweg

2. IJweg (Zwanenburg), bij de Dennenlaan

3. Spieringweg (Zwaanshoek), ter hoogte van de tennisbaan

4. Rijshornstraat (Rijsenhout)

5. Hoofdweg-Westzijde (Nieuw-Vennep), bij de langzaam verkeersbrug naar de Guldenweg

 

Zie resultaten onderzoek

 

Uitvoering ervan zal nog wel een jaar duren, want er moet ook nog budget worden gevonden.

 

Wie ruimt de rotzooi op?

Linquenda, afgebrand huis, ruineZie voorbeeld hiernaast. Het is een aanfluiting voor Nieuw Vennep, dat zo’n ruïne al twee jaar kan bestaan. Als Vennepse raden hebben we zoals eerder gemeld een gezamenlijke brief naar het college gestuurd en voorgesteld om dergelijke aanzichten snel te verwijderen of aan te passen.

 

 

 

Burgers zijn thans al verplicht hun rommel op te ruimen, maar bedrijven kunnen kennelijk geoorloofd hun gang gaan. Zie hier het antwoord van de gemeente. Wordt vervolgd..

 

Maaibeleid reactie gemeente

Linquenda maaibeleid17 dorps- en wijkraden en de gemeente hebben op 24 januari 2017 samen gesproken over de bezuinigingen op het maaibeleid om extra middelen in te zetten voor beheer en onderhoud van verhardingen en welke alternatieven er mogelijk zijn.

Het plenaire gedeelte bestond uit inzicht geven in achtergronden en uitleg over wat de winst is bij minder maaien zoals meer biodiversiteit. Inmiddels wordt er een verfijningslag uitgevoerd en worden de dorps en wijkraden verder betrokken bij de uitwerking.

 

Er zullen regelmatig schouwen worden gehouden, waarin bewoners en raden hun opmerkingen kenbaar kunnen maken betreffende het afstemmen onderhoud en beheer. Dit past binnen de bestaande afspraken van het beheer kwaliteit plan uit 2009. Voor meer info,

zie: http://www.linquenda.nl/wijkraad/rubrieken.htm

 

 

Actuele Raadsstukken staan in iBabs

LinquendaDe raadsstukken zijn voor iedereen beschikbaar in het digitale systeem van de raad: iBabs.

Ibabs werkt op tablets (iPads en Android), desktop computers en laptops.

Voor tablets downloadt u de iBabs app.

 

Op computers en laptops gaat u naar www.ibabs.eu 

 Inloggen:

 site: Haarlemmermeer

 emailadres: burger (alleen "burger" , meer is niet nodig); wachtwoord: burger

 

 In iBabs staan de actuele raadsstukken, ook moties en amendementen tijdens de vergadering .

 Raadsstukken vindt u ook op www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad bij "raadsinformatie", daar is ook het archief van de raad. In de centrale hal van het raadhuis liggen stukken ter inzage en zijn afhaalexemplaren op papier.

 

Gebiedsontwikkeling & beheer Nieuw-Vennep

LinquendaMet deze kaarten zijn de gemeentelijke werkzaamheden in beeld gebracht die voor Nieuw-Vennep in 2016 staan gepland.

 

De Vennepse raden sturen 3 brieven naar de gemeente

De Vennepse Raden, Dorpsraad Nieuw-Vennep, wijkraad Getsewoud en wijkraad Linquenda, hebben de gemeenteraad en het College van Burgemeester en wethouders 3 brieven gestuurd De eerste brief gaat over een nijpend tekort aan recreatief groen door vertragingen in de aanleg van Park21.

Lees brief

 

De 2e brief gaat over het maaibeleid, zoals het nu wordt toegepast, het geeft de bewoners van Nieuw-Vennep géén leefbare en aangename woonomgeving. Lees brief

 

De 3e brief betreft 'Wie ruimt de rotzooi op' Onder dit motto hebben de Vennepse raden voorgesteld dat de herbestemming van vastgoed wordt opgenomen in de APV, zodat zakelijke eigenaren verplicht worden om ongebruikte, leegstaande of na brand verwoeste panden fatsoenlijk te beheren of te slopen en te zoeken naar een tijdelijke nieuwe bestemming. Lees brief

 

Meldingen openbare buitenruimten

Regelmatig worden wij gevraagd waar men terecht kan voor klachten over het onderhoud van de openbare buitenruimten, zoals kapotte lichtmasten, zwerfvuil, losliggende tegels etc.. Dit kan al jaren via de website van gemeente of telefonisch via het gratis nr 0900 1852 en al sinds 2012 via een eenvoudige APP voor android en apple. De APP voor android is te downloaden via android en voor apple via iphone

 

Juridisch spreekuur

Iedere donderdagavond van 19.00/20.00 uur GRATIS juridisch spreekuur.!

Mr N. D. Groenewoud zal U te woord staan in volgorde van binnenkomst.

Harmonieplein 41 Nieuw-Vennep .