Vanaf 2019 zouden in laagbouwwijken per huishouden tot vier afvalcontainers beschikbaar zijn, één voor groente fruit en etenswaren, een aparte bak voor tuinafval, eentje voor plastic verpakkingen inclusief drinkpakken en eentje voor restafval. Met het scheiden van afval moet de hoeveelheid restafval sterk afnemen van bijna 200kg per persoon pj naar ca 70 kg. De container voor restafval wordt immer minder vaak geleegd, waardoor een winst uit afval zou worden verkregen. De bewoners in de laagbouwwijken hebben recht op vier containers, maar kunnen er afhankelijk van hun woonsituatie ook voor kiezen om er minder te nemen.

Voor de 6 flats in Linquenda en mogelijk voor de hele Haarlemmermeer geldt een andere regeling, hiervoor zijn thans grote containers beschikbaar. De bewoners moeten hun gescheiden afval daar naar de verschillende containers brengen die op relatieve korte loopafstand zijn geplaatst.. Dit werkt redelijk goed, al is het voor ouderen best wel lastig.

De wethouder heeft blijkbaar zou weinig vertrouwen in het project en wil dat er nog een nader onderzoek wordt gedaan Zij wil meer informatie over kosten , plekken, manieren van ophalen enz enz. Daar wordt nu aan gewerkt. Dus nog even wachten met winst uit afval! Mijn algemene indruk is dat de meeste bewoners tevreden zijn met het huidige systeem