Rob Hoogendoorn, Amsterdam 1948

Na 40 jaar dienst bij KLM Cargo als ICT specialist en informatie analist ben ik gepensioneerd. Na mijn pensioen in 2004 was ik 11 jaar voorzitter van de stichting wijkraad linquenda (2007 - 2018) waarbij ik veel ervaring heb opgedaan met de opvattingen van bewoners en de lokale politiek. De belangrijkste thema's waren onder andere, een gedifferentieerd tarief voor huisvuil, (diftar), luchtvaart Schiphol, aanpassing spijkerboor route, windpark Haarlemmermeer, nieuw wijkgebouw, groenvoorziening, Dorpsraad. Hierna ben ik mij gaan verdiepen in de discussie over het klimaat en de energietransitie.

Over het klimaat weet ik praktisch net zoveel als alle andere miljoenen deskundigen. Het klimaat is altijd aan verandering onderhevig, het blijkt een zeer complex proces. Wellicht wordt de invloed voor vervuiling van oceanen en lucht deels veroorzaakt door de mensheid, gelukkig heeft de natuur ook een riante bijdrage. Laten we met de vervuiling vooral rationeel omgaan!

Veel bewoners in Nederland zijn net als ik enigszins sceptisch over de huidige opvatting waarom de aarde opwarmt, de invloed van het klimaat en de toekomstige transitie naar een gasloos tijdperk vanaf 2050. Hierover zijn veel meningen en opvattingen van wetenschappers en bewoners. Als de voorspellingen van de IPCC wetenschappers blijken te kloppen en zij er voor bijna 100% overtuigd zijn dat CO2 een belangrijke oorzaak is voor de klimaatverandering, dan moeten we er natuurlijk voor zorgen dat er verantwoorde en betaalbare oplossingen worden gevonden, maar er is vooral nog veel onzekerheid.