Via deze website (blog) wordt u zoveel mogelijk geïnformeerd hoe een eventuele transitie in de Haarlemmermeer zal verlopen en welke gevolgen het heeft voor u als bewoner in één van de groenste wijken in de Haarlemmermeer.

Linquenda is de naam van de boerderij die tot 1974 bestond aan de Hoofdweg 1289 nabij de Nieuwerkerkertocht en Wemmingen. De betekenis van Linquenda komt uit het lyrische gedicht Carmina van de Romeinse dichter Horatius ( 65 – 8 v.C.) . Linquenda tellus, et domus, et placens uxor, deze Latijnse spreuk betekent: "eens moeten wij deze grond, dit huis en de dierbare echtgenote verlaten". Kort gezegd, aan alles komt een eind. Zo zal er zelfs eens een einde komen aan onze fraaie groene planeet door complexe oorzaken en zal het klimaat blijven veranderen. Maar zover is het nog niet, rond 1974 kwam er wel een eind aan het bestaan van de boerderij en werd de wijk Linquenda ontwikkeld met voor de meeste bewoners aansluiting voor gas en stroom.

Om de doelen van het Klimaatakkoord te realiseren werd op op dinsdag 28 mei 2019 de nogal omstreden Klimaatwet in de Eerste Kamer aangenomen (met 62 vóór en 13 tegen). Dit gebeurde tot grote verbazing van de nieuw gekozen statenleden nog net voor de installatie van de nieuw gekozen Eerste Kamer. Daarmee is in de wet vastgelegd, dat Nederland zich zal houden aan de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord van Parijs 2015. Om ervoor te zorgen dat deze doelen ook werkelijkheid kunnen worden uitgevoerd, bevat de Klimaatwet diverse mechanismen, maar ook de provincies en gemeenten zijn onderdeel van die mechanismen en zullen zoveel mogelijk met alle betrokkenen een energietransitie gaan realiseren.

Nederland gaat zelfs iets verder dan de rest van de wereld, volgens de huidige regeringsplannen moet heel Nederland binnen 30 jaar van het gas af en mag de uitstoot van CO2 eq (inclusief overige broeikasgassen) nog maar 95% zijn ten opzichte de uitstoot in 1990, dat was toen 221 mld kg. Hiervoor zijn diverse wetten aangenomen, dus ook Linquenda moet mogelijk van het gas af en omschakelen naar een andere vorm van energie.

Aantal woningen in Linquenda waar het om gaat is als volgt:

Veel buurtinformatie over Linquenda kunt u vinden op de site https://allecijfers.nl/buurt/nieuw-vennep-linquenda-haarlemmermeer/