× Linquenda Nieuws Blog Rubrieken LinksFotografie

Fo

Menu

linquenda

Warmtepompen installeren? Wie op dit moment (oktober 2019) laat installeren verliest er meer op dan wie dat in 2030 doet (volgens een rapport van ING). Naar verwachting is de aardgasprijs rond 2030 flink gestegen en zijn de investeringskosten mogelijk gedaald. Maar ook dan is de rekensom negatief. “De maandlasten vallen, ondanks de energiebesparing, nooit lager uit”, aldus de ING bank.

Die conclusie bleek ook op een bijeenkomst van D66 op 28 okt 2019. Behalve hogere energiekosten zijn er ook hoge bijkomende kosten die de transitie praktisch onbetaalbaar maken. D66 blijft bij hun dogma, dat het gas opraakt en Nederland geen gas moet of kan afnemen vanuit Noorwegen, UK of Rusland.

Lijn

Warmtepomp wel of niet? Alles kan en alles is te koop, maar NIET voor iedereen. Wanneer beseffen politici nu eens dat ca 50% van de Nederlanders net kunnen rondkomen door hard te werken en zuinig te leven.
De huidige voornemens voor de transitie is ondoordacht en is vooral te haastig. Er zijn nog veel onzekere factoren over het klimaat, zeespiegelstijging en vervanging van energie.

In eerste instantie zou ik zeggen, ruim die Noorse kunstmestfabrieken op en probeer andere grote vervuilers te dwingen tot maatregelen voor een efficiënt gebruik van energie.

Pak niet altijd de modale burger, die doet al genoeg of kan eigenlijk niet veel meer doen dan een warme trui aantrekken. Zorg voor een eerlijke rationele voorlichting over uitstoot CO2 en de integrale invloed van Nederland.

Publiceer geen voorbeelden van fraaie villa’s met gekleurde verhalen over warmtepompen of systemen die nog steeds onvoldoende zijn getest.

Thans blijkt er in de wereld nog genoeg gas en wellicht kunnen de huidige CV installaties nog behoorlijk worden verbeterd, immers de fiets is na ca 200 jaar nog steeds in ontwikkeling.

Laat duidelijk zijn, ik geloof best dat de aarde opwarmt en dat de mens daar een oorzaak in zou kunnen betekenen, zeker is dat niet. Het neemt niet weg dat we toch verantwoord naar oplossingen moeten zoeken, maar dan moet wel de hele wereld meewerken en niet alleen dan kleine Nederland met hun “schone schijn” en “grote mond” beleid.

27 sep2019

Lijn

De energietransitie gaat ons de komende decennia allemaal treffen, vooral de omschakeling van gas naar stroom "Stroom4gas". Terwijl onze huidige westerse levensstandaard praktisch onomkeerbaar is, maar ook elektrisch rijden, de beperking uitstoot van CO2 en andere broeistofgassen zal zeer zeker merkbaar worden voor ons gedrag en onze financiën.

Lijn

Stroom4gas? aug 2019 rh De Nederlandse energietransitie (alle huishoudens van het gas af) is voor velen onbetaalbaar en lastig uitvoer. Toch moet er iets worden ondernomen om de energie veilig te stellen, Immers zal straks zo’n 60 tot 65 procent van de huishoudens in Haarlemmermeer op een vorm van collectieve warmte moeten overgaan.

Ook stroom moet worden opgewekt, hiervoor moet de infrastructuur behoorlijk worden aangepast, denk aan een dure transitie van warmtepompen en netverwarming of andere mogelijkheden, de kosten kunnen oplopen tot 35.000 Euro per woning en hoger. Zeker is dit voor de meeste 1600 huishoudens uit Linquenda onbetaalbaar. wellicht is het verstandig om in te zetten voor een combinatie van gas met een kleinschalige stroomopwekking middels zonnepanelen, het isoleren van huizen en het efficiënt omgaan met gas en energie. Immers er voor deze eeuw is er nog genoeg gas, een geleidelijk transitie naar een andere vorm van energie is meer verantwoord dan een overhaastige transite met veel onzekerheden..

Zelf heb ik 9 zonpanelen op een tussenwoning uit 1975 en kan hiermee het jaar verbruik van ca 2500kW volledig compenseren. Met voldoende isolatie (dak, vloer en gla) is het gasverbruik met ca 1000 m3 redelijk betaalbaar en ook verantwoord voor milieu en omgeving.

Zeer grote besparingen op gas kunnen worden behaald bij de 10 grootste gasverbruikers van Nederland, zodat de meeste bewoners hun gassluiting nog kunnen behouden! Alleen al de Noorse kunstmestfabriek in Sluiskil (Zeeland) verbruikt per jaar ca 2mld m3 gas, gelijk aan het verbruik van 1.7 mln huishoudens. Alle Nederlandse huishoudens verbruikten in 2018 ca 9 mld m3 gas, gemiddeld ca 1400m3 per huishouden, waarom zouden we al die huishoudens decentraal verplichten om van get gas af te gaan?

lijn

Opwarming aarde juli 2019 rh, of de opwarming onzin is weet eigenlijk niemand! Wat wel onzin is, dat wij van het gas af moeten. Volgens Klaver bestaat er een ENG BUITENLAND waarvan we niet afhankelijk mogen zijn.

Intussen zijn onder andere belangrijke nutsbedrijven, gas, OV, KLM, voetbal clubs in buitenlandse handen. Ook niet te vergeten energieslurpers als, Google, Microsoft, Twitter etc en niet te vergeten Yara Nederland, een kunstmestfabriek met een gasverbruik van 2 mld m3 per jaar, is in Noorse handen. Blijkbaar kan ons kleine landje niet zonder het buitenland en zij niet zonder Nederland.

Klimaatverandering?

Uit alle verhalen over opwarming en klimaatverandering proef ik (RH) enige twijfel. we weten het geen van alle hoe onze complexe wereld er over 50 jaar uitziet!

Ook het IPCC twijfelt over oorzaak opwarming aarde. Op pagina 7 van het ‘Summary for Policymakers’ (SFP) dat het IPCC in januari 2019 publiceerde staat, dat het ONWAARSCHIJNLIJK is dat antropogene emissies (inclusief broeikasgassen, aerosolen en hun precursoren) tot een verdere opwarming van meer dan 0,5 ° C leiden in de komende twee tot drie decennia, zie onderstaande (Google) vertaalde officiële pagina.

Wat is er mis om even een stap op de plaats te maken. Natuurlijk niet zo idioot als Nederland het doet, inmiddels het domste jongetje (Jessie) van de hele wereld, maar ik denk meer aan realistisch verantwoorde en betaalbare oplossingen. Beperk in eerste instantie het verbruik de grootste industriële gasverbruikers en maak staffels van 500 m3 tot 2500 m3 voor het verbruik door bewoners. Hoe meer gas er wordt gebruikt des te duurder de gasprijs. Het is geen publiek geheim, dat de huidige oplossingen zoals warmtepompen, palletkachels en Ontwikkeling warmtebatterijen thans onvoldoende capaciteit bieden en niet bepaald duurzaam zijn voor de gemiddelde bewoner. Zoveel mogelijk huizen goed isoleren ligt meer voor de hand om uiteindelijk over ca 50 jaar te komen tot een verantwoorde energietransitie.

Verplaats bijvoorbeeld de YARA kunstmest fabriek naar de Noorse eigenaar in Noorwegen (Nederlands grootste verbruiker van gas ca 2 mld m3 pj gelijk aan het verbruik van 2 mln huishoudens) . Een land wat ten onrechte als zeer schoon wordt bejubeld, maar zelf niets of nauwelijks produceert, dan louter olie en gas.

- Exporteer minder bloemen, wel fraai, maar tuinders consumeren ca 3 mld m3 gas per jaar (geschat verbruik). Bloemen worden vaak al na een week weggegooid, dat kan toch een stuk minder.

- Exporteer minder vlees, Waarom zouden wij minder vlees eten en meer dan de helft exporteren, waardoor het kleine Nederland te veel CO2 en Methaan uitstoot, ook export van vlees kan een stuk minder, we hoeven niet de grootste exporteur ter wereld te zijn.

Deze 3 maatregelen kunnen mogelijk voorkomen dat de infrastructuur niet ingrijpend behoeft te worden aangepast. Maar er zijn natuurlijk nog andere oplossingen te bedenken, denk hierbij vooral niet aan Jessie Klaver en Mark Rutte complotten.

lijnWereldwijd zijn er grotere bedreigingen juli 2019 rh. Bedreigingen dan louter alleen de opwarming van de aarde en klimaathoax. Echte bedreigingen.

Waar de mensheid wel iets aan kan doen, is de plastic soep in rivieren en oceanen, ieder jaar komt er ca 10 mln. ton bij, dit wordt voor 100% veroorzaakt door de mens en zou prioriteit 1 moeten zijn om dumping te voorkomen en om het plastic te verwijderen. De verontreiniging van de oceanen heeft een negatieve invloed op de absorptie van CO2 door de oceanen. Verder het voeren van oorlogen, overbevolking, voedsel en watervoorziening. Allemaal bedreigingen die direct gerelateerd zijn aan onze samenleving en belangrijker zijn dan de huidige klimaathoax.

lijnVan het gas af? aug 2019 rh. Dat valt nog niet mee. Nederland kan zichzelf niet meer voorzien met de productie van ca 12 mld m3 gas (laagcalorisch). De gas productie (hoogcalorisch) van kleine velden worden de komende 30 afgebouwd van 17mld naar praktisch nul in 2050.

Nederland handelt veel in gas, de Nederlandse handelsplaats Title Transfer Facility (TTF) is de grootste van Europa. De import In 2018 was 55mld m3, onder andere uit Noorwegen (20 mld), Rusland (7 mld), UK (6 mld), maar dergelijk gas heeft altijd een hoge calorische waarde (H-gas) en moet deels worden omgezet naar laag calorisch ( L-gas) geschikt voor onder andere de Nederlandse markt en andere landen. De omzetting van het gas door toevoeging van stikstof kost enorm veel elektriciteit. Hiervoor zijn rond 2022 3 fabrieken beschikbaar om per jaar ca 20 mld H-gas om te zetten naar L-gas, het stroomverbruik is ca 100 mln kW per jaar, gelijk aan het verbruik van ca 40.000 huishoudens. De export bedroeg 53.5 mld m3, Nederland zelf verbruikt ca 43 mld m3 zie tabel verwacht gasverbruik hieronder uit 8 juli 2013. De planning klopt nog steeds aardig met heden. Waar het eigen verbruik vandaan moet komen is mij niet echt duidelijk, thans mogelijk uit Groningen ca 25 mld m3 plus ca 18 mld m3 uit kleine NL velden.

gasverbruik