Data Wijkvergaderingen

van de Wijkraad Linquenda (WRL)

 

De vergaderingen zijn openbaar, en worden gehouden

in het wijkgebouw Linquenda

.

 

U kunt altijd een vergadering bijwonen, maar het is handig om dit van te voren te melden aan het secretariaat.

wijkraad@linquenda.nl

 

Datum

Locatie

16 januari

Wijkgebouw Linquenda 19.30

NJ Receptie Openbaar

5 maart

Wijkgebouw Linquenda 20.00

Openbaar

4 juni

Wijkgebouw Linquenda 20.00

Openbaar

3 september

Wijkgebouw Linquenda 20.00

Openbaar

3 december

Wijkgebouw Linquenda 20.00

Openbaar